Om kallbadhusen

Badkulturen har onekligen gamla anor i Helsingborg. I nästan 150 år har det funnits kallbadhus i staden, och få helsingborgare kan tänka sig sin stad utan dem.

Kallis

Kallis, kallbadhuset på Gröningen, har anor från 1865 men den nuvarande formen designades av arkitekten Jeppe Hagaard Andersen år 2012. Från början hette badet ”Nya kallbadhuset” och låg på pelare ute i Öresund, precis som Pålsjöbaden. Det gjorde badhuset sårbart för stormar och isbildning och redan 1868 förstördes badhuset i en februaristorm. Som tur var kunde det byggas upp igen! För att förstöras igen 1885… Det har varit många turer kring rivningar och uppbyggnader av Kallis även efter det – men nu står det stabilt där det står! På Kallis finns det en herravdelning och en damavdelning, samt en familjebastu vid bestämda tider.

Pålsjöbaden

Pålsjöbaden benämndes först ”det Follinska badhuset”, eftersom det uppförts av familjen Follin. Badet var inte direkt ensamt i området – det fanns flera privata badbryggor och hytter vid den här tiden, men Pålsjöbaden är den enda som står kvar idag. 1912 blev kallbadhuset tillgängligt för allmänheten. Ett kallbadhus får ta emot en del stryk från både vind och hav, och 2013 var det dags att montera ner hela Pålsjöbaden, ge det nya pålar och sätta upp det igen.

Rååbadet

Rååbadet ligger en bit norr om Råå småbåtshamn, i de gulmålade träbyggnaderna som ligger utsträckta längs stranden. På badet finns tre avdelningar som alla har en egen badbrygga; en familjeavdelning där badkläder är obligatoriskt, en herravdelning och en damavdelning. Badet började byggas vintern 1897 och hade från början blygsamma 10 badhytter, och av ägaren Pettersson kunde du dessutom hyra dina badkläder! Men bastu skulle det dröja ett tag innan det fanns – närmare bestämt till 1946. Då ägde Helsingborgs stad kallbadhuset men ville att det skulle läggas ner. 1986 tog Rååbadens bad- och bastuklubb, även kallat Rååbadarna, över driften av badhuset och 1991 klassades byggnaderna som ”särskilt värdefull bebyggelse” av Helsingborg stadsantikvarie.